telefon 603680286 603680284
e-mail: jerzy.spychala@wp.pl jerzy.spychala@wp.pl

System ochrony przed szkodnikami, a HACCP

HACCP jest to system mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, poprzez identyfikację występujących zagrożeń (chemicznych, biologicznych i fizycznych) i określeniu metod ich eliminacji lub zredukowania.

bezpieczna żywność z firmy posiadającej HACCP

Wprowadzenie systemu HACCP jest obowiązkowe w zakładach zajmujących się produkcją i obrotem żywności, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. System HACCP, muszą posiadać wszyscy, zajmujący się:

 • produkcją żywności,
 • dystrybucją, transportem, żywności,
 • handlem,
 • cateringiem,
 • prowadzeniem stołówek lub restauracji.

Podstawy prawne HACCP:

 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. nr 171 poz.1225 z 27.09.2006) zastępująca ustawę z 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
 • Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europy nr 178/2002.

Związek HACCP z usługami DDD jest następujący: warunkami niezbędnymi do wprowadzenia systemu HACCP jest spełnienie wymagań dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP), a GHP wymaga, aby zakład był zabezpieczony przed szkodnikami(zagrożenie biologiczne).

stacja trutek

Zwalczanie szkodników w systemie HACCP przeprowadzamy zgodnie z metodą IPM (Integrated Pest Management).

Oferujemy:

 • profesjonalną dokumentację naszych działań,
 • autorski program zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami zgodny z polskim prawem oraz wymaganiami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, program ten spełnia również wymagania audytorów wewnętrznych,
 • identyfikację rodzaju szkodników,
 • monitoring aktywności szkodników oraz odpowiednio dobrane i rozmieszczone urządzenia monitorujące,
 • zwalczanie szkodników skutecznymi metodami,
 • doradztwo w zakresie działań korygujących oraz procedur naprawczych w systemie zwalczania szkodników.

Zwalczanie szkodników należy przeprowadzać profesjonalnie ponieważ nieodpowiedni dobór metod zwalczania naraża produkt gotowy na zanieczyszczenia chemiczne, stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów oraz utratę dobrej reputacji firmy z nim związanej.

Stosowanie przez nas metody zwalczania szkodników w ramach HACCP to metody chemiczne oraz niechemiczne o wysokiej skuteczności działania:

wprowadzamy program ochrony przed szkodnikami
 • zgodne z polskim prawem (posiadające wszystkie konieczne pozwolenia i atesty),
 • bezpieczne dla produktu gotowego i konsumentów, pracowników, zakładu produkcyjnego oraz środowiska naturalnego,
 • odpowiednio dobrane do rodzaju zwalczanych szkodników i warunków w jakich są zwalczane.

Dotychczas z powodzeniem wprowadziliśmy nasz program ochrony przed szkodnikami w takich obiektach jak: ubojnie, masarnie, piekarnie, cukiernie, restauracje, bary, jadłodajnie, stołówki, hurtownie spożywcze, gorzelnie, drukarnie związane z przemysłem spożywczym, sklepy spożywcze i mięsne.