telefon 603680286 603680284
e-mail: jerzy.spychala@wp.pl jerzy.spychala@wp.pl