telefon 603680286 603680284
e-mail: jerzy.spychala@wp.pl jerzy.spychala@wp.pl

Program zwalczania szkodników

Wprowadzamy Program Zwalczania Szkodników na potrzeby firm sektora spożywczego, mięsnego i gastronomicznego zgodnie z wymogami systemów HACCP, GMP, GHP, IFS, BRC, AIB. Spełniamy wszystkie wymagania jednostek kontrolujących dzięki naszej specjalistycznej wiedzy udokumentowanej certyfikatami i wieloletnim doświadczeniem w ochronie zakładów przed szkodnikami. Ponadto należymy do Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji z siedzibą w Warszawie, które nieustanie prowadzi działalność szkoleniową w zakresie DDD, właściciel zakładu jest z zawodu chemikiem, a współwłaściciel Specjalistą BHP.

Korzyści

Wprowadzając nasz Program Zwalczania Szkodników spełnisz wymagania prawne, a ponadto zmniejszysz zagrożenia związane z:

  • zanieczyszczeniem i zniszczeniem produktów przez szkodniki,
  • niszczeniem firmy,
  • przenoszeniem chorób,
  • utratą dobrej reputacji.

Co konkretnie robimy - zwalczanie, monitoring, dokumentacja

Wdrożenie Programu Zwalczania Szkodników ma na celu:

  • identyfikację zagrożenia szkodnikami w zakładzie na podstawie profilu działalności i otoczenia,
  • określenie warunków, które sprzyjają występowaniu szkodników oraz ich eliminację, zgodne z zasadami IPM (Integrated Pest Menagement),
  • wprowadzenie dokładnych procedur postępowania ekipy DDD,
  • monitorowanie obecności szkodników, oraz ich identyfikację,
  • profesjonalną obsługę urządzeń monitorujących,
  • należyte dokumentowanie działań ekipy DDD, zgodne z wszelkimi wymogami jednostek kontrolujących.